Transgressions solo show at Lo Pardal

Transgressions opening reception: Saturday, July 20, 12:30 PM, at Lo Pardal, Fundació Privada Guillem Viladot, Agramunt. Exhibition dates: July 20-October 19.

Inauguració exposició Kosmos: dissabte 20 de juliol, a les 12:30 h, a Lo Pardal, Fundació Privada Guillem Viladot, Agramunt. Dates exposició: del 20 de juliol al 19 d’octubre.

Transgressions_LoPardal.gif

Dancing Kosmos!

Exchange between visual arts and the arts of movement. Performative activity in collaboration with Artús Porta, free dance teacher. Approach to the Kosmos project not only throught the sight, but setting in motion the whole body. Reception: Saturday, May 19, 6:30 PM, Centre Cultural Albareda, Barcelona. 

Intercanvi entre les arts visuals i les arts del moviment. Activitat performativa en col·laboració amb Artús Porta, animador de dansa lliure. Aproximació al projecte Kosmos no només mitjançant la vista, sinó posant en marxa tot el cos. Data: Dissabte 19 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cultural Albareda, Barcelona. 

DansemKosmos_CCAlbareda_web.jpg

Kosmos solo show at Art Photo BCN

Kosmos solo exhibition in the framework of Art Photo BCN Festival. Opening reception: Wednesday, May 2, 8:00 PM, at Centre Cultural Albareda, Barcelona. Exhibition dates: May 2-30.

Exposició individual Kosmos en el marc del festival Art Photo BCN. Inauguració: dimecres 2 de maig, a les 8 de la tarda, al Centre Cultural Albareda, Barcelona. Dates exposició: del 2 al 30 de maig.

KosmosCartell_CCAlbareda_web.jpg

Kosmos at Sala Muncunill

Kosmos photobook and video installation is part of Look Up at the Sky exhibition, curated by Pedro Torres. Opening reception: Saturday, February 10, 12:30 PM, at Sala Muncunill, Terrassa. Exhibition dates: February 10-April 29.

El fotollibre i la videoinstal·lació Kosmos formen part de l'exposició Look Up at the Sky, comissariada per Pedro Torres. Inauguració: dissabte, 10 de febrer, a 2/4 d'1 del migdia, a la Sala Muncunill, Terrassa. Dates exposició: del 10 de febrer al 29 d'abril.

LookUpAtTheSky2018_webR.jpg

Larva Biennial group exhibition

Larva, Visual Arts Biennial. Group exhibition opening reception: Wednesday, December 20, 7:30 PM, at Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida. Exhibition dates: December 20-February 4. 

Larva, Biennal d'Arts Plàstiques i Visuals. Inauguració exposició col·lectiva: dimecres 20 de desembre, a les 19:30 h, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida. Dates exposició: del 20 de desembre al 4 de febrer. 

Larva-Biennal_web.jpg

Kosmos at Panoràmic Festival

A Kosmos video is part of La Tèrmica LAB exhibition, in the framework of Panoràmic Festival. Opening reception: November 23, 5:00 PM, at Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Granollers. Exhibition dates: November 23-26. Guided visits with the artists: November 25, 12:00 AM and 17:30 PM; November 26, 12:00 AM.

Un dels vídeos de la instal·lació Kosmos forma part de l'exposició La Tèrmica LAB, en el marc del Festival Panoràmic. Inauguració: 23 de novembre, a les 17:00 h, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Granollers. Dates de l'exposició: del 23 al 26 de novembre. Visites guiades amb els artistes: 25 de novembre, a les 12:00h i 17:30h; 26 de novembre, a les 12:00h.

Panoràmic_cartell_web.jpg

As Slow As Possible at Embarrat Festival

"As Slow As Possible" at La Gran Màquina IV exhibition, Embarrat Festival of Contemporary Creation. Museu J. Trepat, Tàrrega.

"As Slow As Possible" a l'exposició La Gran Màquina IV, Embarrat Festival de Creació Contemporània. Museu J. Trepat, Tàrrega.

Kosmos videos shown at Embarrat Festival

Kosmos videos are part of La Gran Màquina IV exhibition, curated by Alexandra Laudo and Jesús Vilamajó, under the issue "As Slow As Possible". Embarrat Festival of Contemporary Creation opening reception: Friday, May 26, 7:30 PM, at Museu J. Trepat, Tàrrega. Exhibition dates: May 26-June 4. Guided visits with the artists: May 26-28.

Els vídeos Kosmos formen part de l'exposició La Gran Màquina IV, comissariada per Alexandra Laudo i Jesús Vilamajó, sota el lema "As Slow as Possible". Inauguració d'Embarrat Festival de Creació Contemporània: divendres, 26 de maig, a 2/4 de 8 de la tarda, al Museu J. Trepat, Tàrrega. Visites guiades amb els artistes: del 26 al 28 de maig.

Kosmos at Agustí Centelles Library

Kosmos is shown at Agustí Centelles Library Photobooks Exhibition. Exhibition dates: May 3-31. Address: Biblioteca Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles, 3rd floor, Barcelona. You can check the online Library's Photobooks Fund Catalogue.

Kosmos es mostra a l'Exposició de Fotollibres de la Biblioteca Agustí Centelles. Dates exposició: del 3 al 31 de maig. Adreça: Biblioteca Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles, 3er pis, Barcelona. Es pot consultar el catàleg en línia del Fons de Fotollibres de la biblioteca.

©Oscar Ciutat

©Oscar Ciutat

Topología del tiempo at UAB

Topología del tiempo group exhibition. Curator: Art Deal Project. Exhibition dates: February 15-March 15, at the Faculty of Philosophy and Arts, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

Exposició col·lectiva Topología del tiempo. Curador: Art Deal Project. Dates de l'exposició: del 15 de febrer al 15 de març, a la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.