cat

Construeix la teva pel·lícula sobre el blanc, sobre el silenci i la immobilitat (Robert Bresson)

A la casa nova hi vaig viure durant un temps amb les habitacions gairebé buides. Vaig tardar poc a adonar-me que a les parets s'hi esdevenia un espectacle de llums i ombres tan banal com extraordinari. De dia i de nit la llum inundava l'habitació o bé s'infiltrava subtilment a través de les persianes. Vaig començar a observar-la i a deixar-me observar per ella: lenta, fugaç, sempre canviant. A mesura que em preguntava sobre la percepció, em vaig anar abstraient davant aquestes parets, i els moments de contemplació es van fer cada vegada més intensos. En dansa amb el moviment còsmic, la llum escenificava el seu transcurs integrant cada dia, amb perfecta exactitud, el registre d'una lleugera variació. Aquesta era, doncs, l'eloqüent manifestació del Kosmos grec: un ordre essencial que impregna qualsevol superfície, qualsevol dimensió; des del més petit a l'inabastable, d'allò físic a allò immaterial. La càmera, convertida en un doble invertit de l'habitació, es va fer ressò del Kosmos i va quedar plasmada una pel·lícula sobre la llum, el silenci i la immobilitat. 

cast

Construye tu película sobre el blanco, sobre el silencio y la inmovilidad (Robert Bresson)

En la nueva casa viví durante algún tiempo con las habitaciones casi vacías. Tardé poco en darme cuenta de que en las paredes acontecía un espectáculo de luces y sombras tan banal como extraordinario. De día y de noche la luz inundaba la habitación o bien se infiltraba sutilmente a través de las persianas. Empecé a observarla y a dejarme observar por ella: lenta, fugaz, siempre cambiante. A medida que me preguntaba sobre la percepción, me fui abstrayendo ante estas paredes, y los momentos de contemplación se hicieron cada vez más intensos. En danza con el movimiento cósmico, la luz escenificaba su transcurso integrando cada día, con perfecta exactitud, el registro de una ligera variación. Esta era, pues, la elocuente manifestación del Kosmos griego: un orden esencial que permea cualquier superficie, cualquier dimensión; desde lo más pequeño a lo inabarcable, de lo físico a lo inmaterial. La cámara, convertida en un doble invertido de la habitación, se hizo eco del Kosmos y quedó plasmada una película sobre la luz, el silencio y la inmovilidad.

fr

Bâtis ton film sur du blanc, sur le silence et l’immobilité (Robert Bresson)

Pendant quelque temps j'ai vécu dans la nouvelle maison, les chambres presque vides. Aussitôt je me suis rendu compte que sur les murs se jouait un spectacle de lumières et ombres aussi banal qu'extra-ordinaire. De jour comme de nuit, la lumière inondait la chambre où s'infiltrait subtilement à travers les persiennes. J'ai commencé à l'observer et à me laisser observer par elle: lente, fugace, toujours changeante. Au fur et à mesure que je m'interrogeais sur la perception, je m'abstrayais devant ces murs, et les moments de contemplation sont devenus de plus en plus intenses. La lumière dansait avec le mouvement cosmique et jouait son parcours, intégrant chaque jour, avec une parfaite exactitude, la gamme d'une légère variation. C'était bel et bien une manifestation éloquente du Kosmos Grec: un ordre essentiel qui imbibe toute surface, toute dimension; du plus petit au plus insaisissable, du physique à l'immatériel. L'appareil-photo, devenu un double inversé de la chambre, s'est fait écho du Kosmos et un cliché sur la lumière, le silence et l'immobilité s'est figé.