Dancing Kosmos!

Exchange between visual arts and the arts of movement. Performative activity in collaboration with Artús Porta, free dance teacher. Approach to the Kosmos project not only throught the sight, but setting in motion the whole body. Reception: Saturday, May 19, 6:30 PM, Centre Cultural Albareda, Barcelona. 

Intercanvi entre les arts visuals i les arts del moviment. Activitat performativa en col·laboració amb Artús Porta, animador de dansa lliure. Aproximació al projecte Kosmos no només mitjançant la vista, sinó posant en marxa tot el cos. Data: Dissabte 19 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cultural Albareda, Barcelona. 

DansemKosmos_CCAlbareda_web.jpg