As Slow As Possible at Embarrat Festival

"As Slow As Possible" at La Gran Màquina IV exhibition, Embarrat Festival of Contemporary Creation. Museu J. Trepat, Tàrrega.

"As Slow As Possible" a l'exposició La Gran Màquina IV, Embarrat Festival de Creació Contemporània. Museu J. Trepat, Tàrrega.