Kosmos videos shown at Embarrat Festival

Kosmos videos are part of La Gran Màquina IV exhibition, curated by Alexandra Laudo and Jesús Vilamajó, under the issue "As Slow As Possible". Embarrat Festival of Contemporary Creation opening reception: Friday, May 26, 7:30 PM, at Museu J. Trepat, Tàrrega. Exhibition dates: May 26-June 4. Guided visits with the artists: May 26-28.

Els vídeos Kosmos formen part de l'exposició La Gran Màquina IV, comissariada per Alexandra Laudo i Jesús Vilamajó, sota el lema "As Slow as Possible". Inauguració d'Embarrat Festival de Creació Contemporània: divendres, 26 de maig, a 2/4 de 8 de la tarda, al Museu J. Trepat, Tàrrega. Visites guiades amb els artistes: del 26 al 28 de maig.