Full Contact Artist at Scan

I will be at SCAN International Photography Festival as a Full Contact Artist, showing my work to art agents and to the general public. Full Contact dates: October 21-22. Meeting point: Tinglado 1 del Moll de Costa, Port de Tarragona, Tarragona.

Estaré al Festival Internacional de Fotografia SCAN com a artista Full Contact, mostrant el meu treball a agents del món de l'art i al públic general. Dates del Full Contact: 21-22 octubre. Punt de trobada: Tinglado 1 del Moll de Costa, Port de Tarragona, Tarragona.