Tedium Vitae exhibition at ADN Platform

Tedium Vitae opening reception: Saturday, May 23, 2 PM, at ADN Platform, Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Exhibition dates: May 23-October 23. Tedium Vitae is a curatorial project developed by ON MEDIATION/2 Team, as part of the Seminar Theory and Curatorial Practices in the Global Art.

Inauguració exposició Tedium Vitae: dissabte 23 de maig, a les 2 del migdia a ADN Platform, Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Dates exposició: del 23 maig al 23 d'octubre. Tedium Vitae és un projecte curatorial desenvolupat per l'equip ON MEDIATION/2, en el marc del Seminari Teoria i Pràctiques Curatorials en l'Art Global.

© Roberto Ruiz / Courtesy of ADN Gallery

©Roberto Ruiz / Courtesy of ADN Gallery