Kosmos solo show at Kursala gallery

Kosmos exhibition: December 4-January 29. Kursala gallery, Universidad de Cádiz, Cádiz. Timetable: from Monday to Friday, 9 AM-9 PM.

Exposición Kosmos: del 4 de diciembre al 29 de enero. Sala Kursala, Universidad de Cádiz, Cádiz. Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h.