cat

Marta Bisbal Torres és artista visual. Va néixer a Mollerussa (Lleida) l'any 1974. Llicenciada en Dret per la Universidad de Navarra, Màster en Periodisme per la Universitat de Barcelona i doctora en Dret per la Universitat de Lleida, especialitzada en la Llibertat d'Expressió i el Dret a la Informació.

A partir de 2010 opta per les arts visuals com a eina de recerca i reflexió personal i cursa els estudis de Fotografia Artística a l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida. Ha realitzat un Curs Superior de Fotografia i un Curs de Creació de Pro-jectes amb Marta Dahó, ambdós a Lens Escuela de Artes Visuales, Madrid. Ha realitzat un Curs de Pràctiques Editorials Contemporànies i Direcció d'Art a Pivot School, Madrid. Ha assistit a diversos tallers amb autors com Javier Vallhonrat, Joan Fontcuberta, Martin Parr, Manel Esclusa, José Luis Guerin o Cabello/ Carceller. També ha participat en el seminari On Mediation. Teoria i Pràctiques Curatorials en l'Art Global, Universitat de Barcelona. En l'actualitat, viu i treballa a Lleida.

cast

Marta Bisbal Torres es artista visual. Nació en Mollerussa (Lleida) en 1974. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, Máster en Periodismo por la Universitat de Barcelona y Doctora en Derecho por la Universitat de Lleida, especializada en la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

A partir de 2010 opta por las artes visuales como herramienta de búsqueda y refle-xión personal y cursa los estudios de Fotografía Artística en la Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida. Ha realizado un Curso Superior de Fotografía y un Curso de Creación de Proyectos con Marta Dahó, ambos en Lens Escuela de Artes Visuales, Madrid. Ha realizado un Curso de Prácticas Editoriales Contem-poráneas y Dirección de Arte en Pivot School, Madrid. Ha asistido a diversos talleres con autores como Javier Vallhon-rat, Joan Fontcuberta, Martin Parr, Manel Esclusa, José Luis Guerin o Cabello/ Carceller. También ha participado en el seminario On Mediation. Teoría y Prácticas Curatoriales en el Arte Global, Universitat de Barcelona. En la actualidad, vive y trabaja en Lleida.

fr

Marta Bisbal Torres est une artiste visuelle. Elle est née à Mollerussa (Lleida) en 1974. Licencée en Droit par l'Universidad de Navarra, Master en Journalisme par l'Universitat de Barcelona et Docteur en Droit par l'Universitat de Lleida, spécialisée en la Liberté d'Expression et le Droit à l'Information.

Depuis 2010, elle opte pour les arts visuels comme un outil de recherche et réflexion personnelle et commence les études de Photographie Artistique à l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida. Elle a réalisé un Cours Supérieur en Photo-graphie et un Cours de Création des Projets avec Marta Dahó, tous les deux à Lens Escuela de Artes Visuales, Madrid. Elle a réalisé un Cours de Pratiques Éditoriales Contemporaines et Direction Artistique à Pivot School, Madrid. Elle a assisté à plusieurs stages avec auteurs comme Javier Vallhonrat, Joan Font-cuberta, Martin Parr, Manel Esclusa, José Luis Guerin ou Cabello/Carceller. Elle a aussi participé au Séminaire On Mediation. Théorie et Pratiques Curatoriales dans l'Art Global. Actuellement, elle habite et travaille à Lleida.